Tiden det tar fra anmeldelse til ferdig etterforsket sak er i mange tilfeller alt for lang i saker som gjelder overgrep mot barn. Her legger en arbeidsgruppe i Justis- og beredskapdepartementet fram forslag til tiltak som vil bidra til effektivisering av sakene, slik at hensynet til barnets beste ivaretas.

Last ned «Rapport fra arbeidsgruppe som har sett på saksflyt i saker som gjelder overgrep mot barn» (pdf)