Denne veilederen gir råd om hva du som ansatt eller leder i statlig barneverntjeneste kan, bør og skal gjøre når en medarbeider blir utsatt for sjikane, hets eller trusler fra personer utenfor virksomheten.

Les veilederen «Råd for å håndtere sjikane, hets og trusler – Statlig barnevern»