Hva gjør du som ansatt eller leder i den kommunal barnevernstjenesten, når en av dine medarbeidere blir utsatt for sjikane, hets eller trusler av personer utenfor virksomheten? Denne veilederen gir råd om hva du kan og bør gjøre i slike situasjoner, enten de skjer i arbeidstiden eller på fritiden.

Veilederen er blitt til i et samarbeid mellom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Kommunesektorens organisasjon (KF)

Les veilederen «Råd for å håndtere sjikane, hets og trusler – Kommunalt barnevern»