Med denne planen for integrering og inkludering av flyktninger vil Øyer kommune sikre en mer omfattende gjennomgang av status og utfordringer på området, en bedre forankring av mål og strategier for arbeidet med integrering og inkludering, og en prioritering av tiltak som børgjennomføres for å realisere disse.

Les planen her

Les mer på hjemmesidene til Øyer kommune