Alle barn og unge har rett til et læringsmiljø uten mobbing. 15. januar 2016 ble et nytt Partnerskap mot mobbing signert. 12 sentrale organisasjoner i skole og barnehage vil arbeide sammen med regjeringen mot mobbing og for et godt læringsmiljø.

Med partnerskapet forplikter organisasjonene seg til både felles tiltak og tiltak i den enkelte organisasjon. Partnerne skal blant annet bidra til å utvikle kompetanse lokalt om virkemidler for å forebygge, avdekke og bekjempe mobbing og krenkelser, spre informasjon og bygge lokale nettverk.

Her kan du lese partnerskapmotmobbing (pdf)

Les mer på hjemmesidene til regjeringen