Denne handlingsplanen er et samarbeid mellom Orkdal og Agdenes lensmannskontor og Orkdal kommune. Målet med planen er både å øke kunnskapen og samarbeidet mellom de ulike tjenesteyterne i kommunen og det øvrige hjelpeapparatet.

Planene inneholder blant annet et praktisk handlingsverktøy til hvordan man helt konkret bør reagere dersom det er mistanke om at et barn blir utsatt for vold i nære relasjoner. I tillegg finnes det en oversikt over viktige telefonnumre i kommunen.

Planen ble vedtatt i 2016, og kan lastes ned her.