Arbeidet for å forebygge og bekjempe vold og overgrep må prioriteres høyt. Dette er en investering i alles fremtid.

Denne opptrappingsplanen gir en oversikt over dagens situasjon, over tiltak for å bekjempe vold og overgrep, og over hovedutfordringene knyttet til vold og overgrep. Planen inneholder både kortsiktige og langsiktige tiltak og strategier for å møte disse utfordringene.

Last ned Prop. 12 S»Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021)» (pdf)

Opptrappingsplanen markerer avslutningen på den forrige handlingsplanen «En god barndom varer livet ut». RVTS Vest organiserer konferanse om planen den 22. mai 2018 i Bergen.