Til tross for et av verdens beste helse- og velferdssystemer ligger Norge fremdeles på toppen av statistikken over registrerte overdosedødsfall i Europa, og har gjort det i flere år. Med Nasjonal overdosestrategi 2019 – 2022 ønsker Helsedirektoratet å gi retning til den overdoseforebyggende innsatsen i årene fremover og løfte frem områder som kan bidra til å møte utfordringene.

Helsedirektoratet legger her fram en ny fireårig nasjonal overdosestrategi. Strategien er utarbeidet i dialog med samarbeidspartnere i helsetjenesten, kommunenettverk, brukerorganisasjoner, KoRus og forskningsmiljøene.

Last ned «Nasjonal overdosestrategi 2019-2022» (pdf)