Forebygging av rusmiddelbruk skjer der folk bor! Å skape trygge oppvekstmiljøer forebygger ikke bare rusmiddelproblematikk, men også mange andre typer sosiale problemer.

Driver din kommune en ansvarlig og god ruspolitikk? Kan noe gjøres bedre?

Dette notatet er laget til hjelp for lokalpolitikere og for alle som er opptatt av kommunens ansvar for god forebygging, ansvarlig alkoholsalg og en best mulig oppfølging av mennesker med
rusproblemer.

Last ned rapporten Lokal ruspolitikk. Actis-rapport 1:2019 (pdf)