Hovedmålene for Drammen kommune er å få flere i arbeid og færre barn som vokser opp i fattige familier. Den tar sikte på å gjøre folk i stand til å definere sine egne problemer og finne sine egne løsninger – i fellesskap med andre.

Drammen kommune har laget en plan for levekår som omfatter flere programområder; som helse- sosial og omsorg, skole, kultur og byutvikling.

Last ned «Levekårsplan 2016-2019» (pdf)