Bruk av bildebøker kan være et effektivt verktøy for samtale med barn som blir utsatt for vold og overgrep i nære relasjoner. Det kan også ha en forebyggende virkning ved at voksenpersoner løfter opp temaer som vold og overgrep i nære relasjoner i det daglige. Hensikten er å bekjempe tabuene rundt denne tematikken, og dermed gjøre det lettere for barn å fortelle om ting de har blitt utsatt for.

Dette ressursheftet gir mer kunnskap om og handlingskompetanse i møte med barn som er utsatt for vold og overgrep i nære relasjoner. Heftet er rettet mot ansatte i barnehager, skoler, helsestasjoner, bibliotek og for andre som møter barn i sin arbeidshverdag.

Last ned heftet «Les for meg – snakk med meg!» (pdf)