Et mål ved dette prosjektet hos Kommunenes sentralforbund har vært å utvikle og teste modeller og verktøy for samskaping i konkrete case, slik at det blir lettere for kommuner å starte opp og gjennomføre samskaping i egen kommune.

I denne håndboka presenterer vi sentrale begreper, og en modell for samskapende sosial innovasjon, med råd og anbefalinger underveis for hvordan modellen og kunnskapen den bygger på kan brukes.

Håndboka retter seg primært mot norske lokalsamfunn og er laget for å være en hjelp i praktisk sosialt innovasjonsarbeid. Den redegjør for både teoretisk og metodisk grunnlag for samskaping, synliggjør barrierer, viser frem lokale eksempler fra casene og synliggjør hvordan verktøy og modeller kan tas i bruk i lokalt samskapende innovasjonsarbeid.

Håndboka inngår som én av flere leveranser i et prosjekt om sosial innovasjon og samskaping i norske kommuner, utviklet av det samme teamet. Foruten håndboka, foreligger det en forskningsrapport, i tillegg til to Internettverktøy:

Last ned håndboka «La oss gjøre det sammen! Håndbok i lokal samskapende sosial innovasjon» (pdf)

På denne sida hos KS finner du forskningsrapporten som håndboka er basert på, samt SAMSON, et digitalt prosessverktøy for samskaping og SOMPAct – et verktøy for å måle effekt.