Kriminalitetsforebygging skal være politiets primærstrategi.

Det kriminalitetsforebyggende arbeidet skal være lokalt forankret og foregå i nært samvirke med samarbeidspartnere på tvers av samfunnssektorer. Gjennom mer forpliktende samarbeid, er det ambisjoner om å utnytte aktørenes samlede virkemidler mer planmessig.

Dette dokument er en strategiplan for hvordan Politidirektoratet sammen med andre skal drive gjennom innføringen av kriminalitetsforebygging som politiets primærstrategi på alle virksomhetsområder. Planen inneholder 11 tiltak og har en tidsramme ut 2020.

Last ned rapporten «Kriminalitetsforebygging som politiets primærstrategi 2018-2020» (pdf)