Det Kriminalitetspræventive Råd (DKR). Denne rapport er produktet af en litteraturgennemgang gennemført for Det Kriminalpræventive Råd.

Rapporten har til formål at give et overblik over kampagneteorier, – metoder, -strategier og virksomme mekanismer, der kan skabe holdnings- og adfærdsændringer.

Der er særligt fokus på kampagner inden for kriminalitetsforebyggelse, men der trækkes ligeledes på viden og kampagner inden for andre typer af risikorelateret adfærd.