Det eksisterer i dag et lite funksjonelt og ekskluderende spesialpedagogisk system for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging og det ventes for lenge før tiltak iverksettes.

Andelen barn og unge som mottar spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, er størst på ungdomstrinnet. Dette er ikke i samsvar med prinsippet om tidlig innsats. Denne rapporten foreslår en rekke tiltak som skal sikre at alle barn og unge med særskilte behov blir omfattet av et eget pedagogisk støttesystem.

Rapporten er utarbeidet på forespørsel fra Kunnskapsdepartementet av en ekspertgruppe som skulle vurdere tilbudet til barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

Ekspertgruppen har vært ledet av Thomas Nordahl, og har bestått av fagpersoner og forskere innen barnehage og skole, både fra Danmark, Sverige og Norge.

 Last ned rapporten «Inkluderende fellesskap for barn og unge – Ekspergruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging» (pdf)

Les mer om rapporten på Regjeringen.no