Vi vet at forebygging av utenforskap, radikalisering og voldelig ekstremisme handler om å sikre gode oppvekstkår for barn og unge. Barn som kommer fra familier med tilknytning til flere kulturer kan være spesielt sårbare for påvirkning av potensielt skadelige miljøer.

Dette heftet er oversatt til engelsk, polsk, arabisk, somali, urdu, farsi, tigrinja og litauisk.

Veiledningsheftet tar for seg hvordan man tematiserer og styrker tilhørighet hos barn og unge som vokser opp med flere kulturer. Heftet kan brukes av både foreldre og fagpersoner. Det er også relevant for barn generelt, som strever med sin tilhørighet.

Last ned heftet «Hvordan finne tilhørighet uten på miste seg selv – Om identitet hos barn som vokser opp med flere kulturer.» (pdf)

Heftet er også utgitt på disse språkene:

Last ned som PDF – engelsk

Last ned som PDF – polsk

Last ned som PDF – arabisk

Last ned som PDF – somali

Last ned som PDF – urdu

Last ned som PDF – farsi

Last ned som PDF – tigrinja

Last ned som PDF – litauisk