Nes kommune legger til rette for at kommunen er et godt sted å vokse opp. Det skal legges vekt på gode og trygge nærmiljø, læring og mestring, tidlig innsats og på rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid. Helhetlig oppvekststrategi dekker mange sektorer og virksomheter der samarbeid mellom disse er helt nødvendig.

Last ned «Helhetlig oppvekststrategi 2017-2027 fra Nes kommune i Akershus» (pdf)