Politiets hatkrimstatistikk for 2017 viser at det har vært en økning på 17 prosent det siste året, og en sterk økning i antallet anmeldelser siden 2015.

I 2017 ble det anmeldt totalt 549 saker, antallet saker økte dermed med mer enn 17,8 prosent fra 2016 til 2017. Økningen var likevel mer moderat enn fra 2015 til 2016 da den var på 34,3 prosent.

Statistikken viser at antallet anmeldelser for hatkriminalitet lå på i overkant av 200 saker i årene 2012-2014, men økte så sterkt fra 2015.

Les rapporten her (pdf)

Les mer på hjemmesidene til Politiet