Det er et grunnleggende vilkår ved gjennomføring av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging at ungdommen ikke begår nye straffbare handlinger. Allikevel begår endel ungdommer nye straffbare handlinger under straffegjennomføringen.

En arbeidsgruppe i Sekretariatet for konfliktrådene har utarbeidet en veileder for politiet, påtalemyndighetens og konfliktrådets samhandling ved nye straffbare forhold under gjennomføring av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.

Last ned veilederen «Håndtering av nye straffbare forhold under gjennomføring av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.» (pdf)