Arbeidet som de siste årene er gjennomført rettet mot behandling for problemer med pengespill og dataspill skal videreføres og utvikles. Det skal fremdeles stimuleres til utvikling av hjelpetiltak for personer med problematisk spilleatferd og hjelpetilbudene skal rettes mot både unge og voksne spillere, minoriteter og pårørende.

Denne handlingsplanen inneholder forebyggende tiltak som omhandler både dataspill og pengespill.

Last ned «Handlingsplan mot spilleproblemer 2019 – 2021» (pdf)