Regjeringen arbeider fortløpende med forebyggende arbeid på pengespillsområdet. Det jobbes mot tre hovedmål: 1. Færrest mulig skal ha problemer med spill. 2. Kunnskap om spill og spilleproblemer skal økes og deles. 3. Tidlig identifisering og god behandling for problematisk spillatferd.

Dette siste er en tilbakevendende utfordring. Her bør hjelpeapparatet være tilgjengelig med både informasjonsarbeid og hjelpetiltak overfor spillere, pårørende og andre for å forebygge spilleproblemer.

Den nye planen mot spilleproblemer er den fjerde i rekken fra Regjeringen.  Den skal sikre tilgang på ny og økt kunnskap om spilleatferd ved at det nå skal satses mer på forskning utveksling av kunnskap og informasjon relatert til både pengespill og dataspill. Dessuten skal behandling og andre hjelpetilbud utvikles.

Last ned «Handlingsplan mot spilleproblemer 2016-2018» (pdf)