Romerike politidistrikt i samarbeid med kommunen på Romerike (utgitt 2015)

Denne handlingsplanen må sees i sammenheng med regjeringens Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme som ble lagt fram i juni 2014. Planen er laget etter handlingsplanen i Oslo, men tilpasset Romerike politidistrikt og alle kommunene i distriktet.

Handlingsplanen er et viktig grunnlag for å utarbeide lokale rutiner, tiltak og prosjekter, for å samordne og koordinere samarbeidet mellom ulike instanser og organisasjoner.

Les handlingsplanen her (pdf)