Oslo kommunes og Oslo politidistrikts handlingsplan mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme for perioden 2015-2018.

Les og last ned «Handlingsplan mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme i Oslo 2015 – 2018» her (pdf)