SLT-arbeidet i Ski kommune har fokus på 3 satsningsområder for 2018 -2019. I handlingsplanen vises det til hva som gjøres på disse tre områdene fra før og videre legges det frem forslag til nye tiltak. De tre fokusområdene er

  • Forebygging av vold og trusler
  • Økt kunnskap og informasjon om sosiale medier og konsekvenser
  • Forebygging av rus- og narkotikamisbruk

Last ned «Handlingsplan for rus- og kriminalitetsforebygging – SLT 2018/2019» (pdf)