Veilederen inneholder informasjon om nytt/endret relevant lovverk som har relevans for forstandere eller andre ledere i trossamfunn; som personopplysningsloven, likestillings- og diskrimineringsloven, ekteskapsloven m.m. Annet lovverk samt veiledere og nettressurser i arbeidet mot sosial kontroll, mishandling, radikalisering og voldelig ekstremisme omtales også.

Last ned veilederen «Forstandere i trossamfunn» (pdf)

Kulturdepartementet har utgitt veilederen som er en liten oppdatering fra versjonen fra 2012.