– Vi må tørre å tenke nytt for å kunne hjelpe de rusavhengige som ikke har nytte av det tradisjonelle hjelpetilbudet, sier helseminister Bent Høie.

Rapporten om hvordan et femårig prøveprosjekt med heroinassistert behandling kan gjennomføres i Oslo og Bergen ble torsdag overrakt helseministeren og Venstre-leder Trine Skei Grande.

– Venstre fikk i regjeringserklæringen gjennomslag for en mer human og kunnskapsbasert rusomsorg. Heroinassistert behandling er noe vi har kjempet for i 12 år.  For oss handler det om å redde liv og det handler om mer verdighet for rusavhengige, sier Trine Skei Grande.

Helsedirektoratet fikk i fjor i oppdrag å utarbeide et forslag til hvordan et forsøksprosjekt med heroinassistert behandling (HAB) kan gjennomføres i Norge. Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) har på oppdrag av Helsedirektoratet utarbeidet forslaget i samråd med brukerorganisasjoner, fagmiljøer og representanter for Bergen og Oslo kommune. Formålet med forsøket er å finne et tilbud til de mest hjelpetrengende rusavhengige som ikke har nytte av det tradisjonelle hjelpetilbudet, slik at de kan redusere helserisikoen, få bedre livskvalitet og styrket funksjonsnivå.

Les mer fra Regjeringen.no her: