Lenvik kommunestyre vedtok i k-sak 139/16 denne kommunale veilederen mot forebygging av radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.

Veilederen angir kortfattet informasjon om hvordan  forebygge fremtidig radikalisering og utvikling av voldelig ekstremisme.

Veilederen er elektronisk med koblinger til ulike relevante nettressurser knyttet til radikalisering.

Forebygging og bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme er et felles samfunnsansvar.

Du finner veilederen her (pdf)

Les mer på hjemmesidene til Lenvik kommune