Handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme for kommunene: Askim, Eidsberg, Hobøl, Trøgstad, Skiptvedt og Spydeberg i Indre Østfold.

Denne handlingsplanen bygger på sentrale deler av regjeringens nasjonale veileder for forebygging  av radikalisering og voldelig ekstremisme i tillegg til at føringer gitt i rapporten Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme – hva er kommunenes rolle?

Planen beskriver kort aktuelle begreper, risikomarkører, omfang / problemområde, veier inn- og mulige veier ut av en radikaliseringsprosess, tiltaksplan og kontaktinformasjon til aktuelle.

Les handlingsplanen her (pdf)