Å ha gode tjenester som følger opp sårbare barn er en god investering både for den enkelte og for samfunnet som helhet. Styrking av helsestasjonenes og skolehelsetjenestens helsefremmende og forebyggende tilbud er viktig.

Med denne rapporten presenterer Helsedirektoratet en oversikt over utviklingstrekk i samfunnet som påvirker befolkningens helse og helsefordelingen. Alle som jobber med folkehelse og trygg oppvekst i Norge kan ha nytte av å lese den.

Last ned «Folkehelsepolitisk rapport 2017. Indikatorer for det tverrsektorielle folkehelsearbeidet» (pdf)