Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har utarbeidet faglige anbefalinger for hvordan forutse, forebygge og håndtere konfliktfylte situasjoner og uønskede hendelser på barnevernsinstitusjoner.

Anbefalingene retter seg mot ansatte og ledere på barneverninstitusjoner og er også relevante for omsorgssentrene. Statlige, private og kommunale institusjoner oppfordres til å utøve sin praksis i tråd med anbefalingene.

Ungdom og ansatte skal føle seg trygge når de oppholder seg i en barnevernsinstitusjon. Det innebærer at institusjonen må ha oppmerksomheten rettet mot forhold som fremmer trygghet og sikkerhet.

Les anbefalingene her