Drammen kommune har utarbeidet en handlingsplan mot
vold i nære relasjoner som ble vedtatt av bystyret 29.mai 2018.

Formålet med å utarbeide handlingsplaner skulle være
å styrke fokus på helhetlige og samordnede
tjenester, og å styrke og forsterke fokuset på
arbeidet mot vold i nære relasjoner.

Fire strategier i arbeidet mot vold i nære relasjoner:

1. «Snakk om det» – om du tør spørre, tør folk å svare.

2. «Før det skjer» – styrking av målrettet og tidlig innsats.

3. «Ingen glemt» – økt kunnskap og bredere virkemiddelbruk.

4. Hjelp når du trenger det – rett hjelp til rett tid til alle som har behov for det.

Last ned handlingsplanen her