FNs torturkomités (CAT) rapport om hvordan Norge etterlever konvensjonen om tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Norge er tilsluttet en rekke konvensjoner om menneskerettigheter, og rapporterer på den bakgrunn regelmessig til internasjonale overvåkingsorganer om oppfyllelse av konvensjonene.

Les rapporten her (pdf)

Les mer på hjemmesidene til regjeringen