Det gjennomføres et betydelig forebyggende arbeid innen ulike tjenesteområder i Oslos bydeler. Kommunerevisjonen avdekker imidlertid enkelte svakheter og anbefaler hver enkelt bydel å vurdere om tilbudet av fritidsklubber/sosiale møtesteder er tilfredsstillende og om det også dekker ungdom over 18 år. I tillegg peker rapporten spesielt på viktigheten av et helhetlig, samordnet og systematisk samarbeid på tvers av fagområdene. Slik fanges risikofaktorer lettere opp og treffsikre tiltak kan iverksettes.

Kommunerevisjonen har undersøkt bydelene i Oslo sitt arbeid med å forebygge utenforskap blant barn og unge. Er bydelenes forebygging blant barn og unge tilfredsstillende? Rapporten presenterer også anslag over bydelenes budsjetter knyttet opp mot dette.

Last ned rapporten «Bydelenes forebygging av utenforskap blant barn og unge» (pdf)