Rapport 09/2018: Kommunerevisjonen har undersøkt om de 15 bydelenes arbeid med å forebygge utenforskap blant barn og unge i alderen 10–23 år var tilfredsstillende.

Undersøkelsen viser at det ble gjennomført et betydelig forebyggende arbeid innenfor ulike tjenesteområder i bydelene, og at bydelene hadde en rekke ulike tiltak og aktiviteter rettet mot forebygging. Undersøkelsen viser også at det var til dels betydeligvariasjon mellom bydelene.