De vanlige rutinene for å forebygge og stoppe mobbing i skolen kommer ofte til kort. Dette prosjektet har utfordret kommuner til å organisere sine ressurser i et beredsskapsteam mot mobbing som kan hjelpe elever, foresatte og skoler i de vanskeligste og tunge mobbesakene.

Dette er sluttrapporten i prosjektet Beredsskapteam mot mobbing som Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og KS har gjennomført i perioden 20112-2016. En grunnide i prosjektet var at beredsskapsteamene skulle være tverrfaglige og i mange tilfeller også tverretatlig sammensatt.  Denne sluttrapporten beskriver erfaringer og hva som kan bidra til at beredskapsteamene lykkes med å hjelpe skolene i mobbesaker.

Stortinget har bedt regjeringen om å utarbeide en ny nasjonal veileder som kan lette kommunenes arbeid med å etablere beredskapsteam mot mobbing i skolen selv, eller i samarbeid med andre.

Last ned «Beredskapsteam mot mobbing – Samarbeid mellom voksne – Sluttrapport 2016» (pdf)