Arbeidet med barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd (SSA) krever som oftest poliklinisk oppfølging. Det kreves også samarbeid på tvers av fag og instanser for å sikre en tilnærming som anerkjenner både barnas behov og den risiko de kan utgjøre for seg selv og andre. Rapporten foreslår her en rekke tiltak.

Denne rapporten fra NKVTS  inneholder kunnskap og erfaringer fra de nordiske landene og Storbritannia – forslag til en landsdekkende struktur.

Last ned rapporten «Behandlingstilbudet til barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd» (pdf)