For de fleste barn er Norge et godt sted å vokse opp, men det gjenstår viktige tiltak på flere områder. Barn i sårbare situasjoner har størst sjanse for å oppleve brudd på sine rettigheter. Det må for eksempel gjøres mer for å bekjempe alle former for vold mot barn. Spesielt det forebyggende arbeidet må trappes kraftig opp.

Dette er Barneombudets supplerende rapport til FNs barnekomité. Den handler om hvordan norske myndigheter oppfyller sine forpliktelser etter barnekonvensjonen.

Last ned rapporten «Barns rettigheter i Norge 2017» (pdf)

Les mer om rapporten på Barneombudets egne sider