Satsingsområder: Barneombudet har definert fire satsingsområder for de neste tre årene, og hvert område har flere hovedmål. Målene vi har kommet frem til skal vi operasjonalisere i våre årlige virksomhetsplaner i hvert av de tre årene strategien gjelder.

  • Arbeide for å forebygge utenforskap blant barn og unge
  • Arbeide for mest mulig psykisk helsehjelp til barn og unge
  • Arbeide for å bedre situasjonen for barn og unge i barnevernet
  • Arbeide for en tryggere digital hverdag for barn og unge