Hensikten med denne veilederen fra Utdanningsdirektoratet er å bidra til at kommuner behandler saker med barn som ikke møter på skolen likt, og å sikre at barn i opplæringspliktig alder får oppfylt sin rett og plikt til grunnskoleopplæring.

Veilederen er utarbeidet i samarbeid med Politidirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Det er tatt utgangspunkt i rutinene til Oslo kommune.

Du finner veilederen her