Er Oslo kommunes arbeid med å avdekke og følge opp små barn som er utsatt for
vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner, tilfredsstillende? Dette er problemstillingen i undersøkelsen som ble gjennomført av Kommunerevisjonen våren 2017.

Bydel Grorud, Bydel Ullern, Helseetaten, Byrådsavdeling for eldre, helse
og sosiale tjenester og Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap har bistått
prosjektet.

Last ned rapporten «Avdekking av vold og seksuelle overgrep mot små barn. Rapport 13/2017» (pdf)