Når vold handler om å beskytte eller gjenopprette familiens ære, kalles fenomenet æresrelatert vold. Mye står på spill og trusselnivået kan være høyt. Sikkerheten er viktig når barnevernstjenesten skal hjelpe et barn som utsettes for vold og negativ sosial kontroll, eller når en ungdom som frykter tvangsekteskap rømmer fra sin familie.

Mange tjenester er involvert i dette viktige sikkerhetsarbeidet og tverretatlig samarbeid er en nødvendighet.

I årsrapporten for 2018 ønsker Kompetanseteamet å belyse viktigheten av å ivareta sikkerheten for personer som er utsatt for tvangsekteskap, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll.

Med utgangspunkt i fagkunnskap og erfaringer med enkeltsaker, ønsker Kompetanseteamet i denne rapporten å synliggjøre teamets arbeid, reise aktuelle problemstillinger, samt gi noen anbefalinger til det videre arbeidet på feltet.

Last ned «Årsrapport 2018. Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll» (pdf)