I denne rapporten presenterer Kompetanseteamet nøkkeltall for henvendelser til teamet i 2017 og framhever spesielt sine erfaringer og utfordringer i saker hvor utsatte befinner seg i utlandet. Dette er særlige komplekse saker, hvor løsningen ligger på det forebyggende arbeidet i Norge. Du kan også lese om Kompetanseteamets anbefalinger for det videre arbeidet på feltet.

Last ned «Årsrapport 2017. Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.» (pdf)