Denne rapporten er en del av «Youth Empowerment and Innovation Project (YEIP)», et 3-årig  Erasmus program prosjekt. Prosjektet startet i mars 2017, inkluderer syv land  og er koordinert av  Dr. Theo Gavrielides. Hensikten er å utvikle et  rammeverk for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Her drøftes en modell og hvordan  gjenopprettende prosess kan benyttes i samspill med «Good life model» for å håndtere marginalisering, radikalisering og  voldelig ekstremisme.

YEIP ble utviklet for å fremme sosial inkludering og minske risikoen for radikalisering. I rapporten presenteres en modell som bygger på prinsippene i gjenopprettende prosess, positiv psykologi og Good Lives Model. Metodikken dreier seg om å styrke de unge, slik at de kan finne fram til positive verdier i livet. I den sammenhengen er  «The Good Lives Model (GLM)»  en  mulig modell å benytte. GLM tar utgangspunkt i at vi påvirkes av søken etter goder i livet og følelsen og opplevelsen av velvære, meningsfullhet og tilhørighet.

Følgende land har bidratt: Storbritannia, Sverige, Romania, Portugal, Italia, Hellas og Kypros.

Rapporten er viktig for fagpersoner som er opptatt av metoder innen forebygging av radikalisering og bruk av gjenopprettende prosess.

Sveriges bidrag

Nær 300 personer fra Sverige har reist til Syria og Irak for å tilslutte seg Islamic State (IS), 76 % menn og 24 % kvinner. De svenske forskerne fremhever at for å forebygge radikalisering er det viktig å forstå de ulike sosiale og kulturelle prosessene som trekke unge mennesker mot ekstreme bevegelser. De foreslår å benytte elementer fra positiv psykologi (GLM) for å bryte en slik bane.

Referanser og nyttige lenker: 

Rapporten Youth Radicalisation, Restorative Justice and the Good Lives Model: Comparative Learnings from seven countries kan lastes ned her.

Informasjon om Good life model kan leses her.

Du kan lese om Good life modell for unge lovbrytere her.

Du kan lese mer om Radicalisation Awareness Network (RAN) her.

Svenske myndigheter opprettet i 2018 et senter  mot voldsbejaende ekstremisme som er underlagt det Brottsförebyggande rådet.

Norge deltok ikke i prosjektet, men nyttig informasjon og litteratur kan leses på hjemmesiden til  Senter for ekstremismeforskning: høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold (C-REX).