Denne studien viser at sanksjoner overfor unge lovbrytere kan ha en vesentlig betydning for deres framtidige kriminalitet og utdanningsmessige resultater. Blant annet viser undersøkelsen at unge som har fått en kort fengselsdom og avsoner med fotlenke i stedet for fengsel, har en markant høyere gjennomføringsprosent på utdannelse tre år etter endt soning.

Formålet med denne studien er å bidra med ny viten om forholdet mellom unges kriminelle atferd, sanksjoner og utdannelse. Studien analyserer hvilken effekt soningsformen har. Siden Danmark har senket sin kriminelle lavalder fra 15 til 14 år, analyseres også hvorvidt dette fikk 14 åringer til å slutte med kriminalitet, samt effektene på tilbakefall og skolegang.

Last ned rapporten «Youth Crime, Sanctions, and Education: Four empirical essays» (pdf)