Hva er problemet i problematisk spillatferd? Denne studien gir et verdifullt bidrag og perspektiv til debattene om ungdommens spillvaner og det høyt omstridte begrepet «videospillavhengighet».

Forskningen ønsker å bidra til å styre fokuset vekk fra «videospillavhengighet» som en patologisk tilstand som tilskrives individet- mot en forståelse av at problemespill er som noe som foregår mellom mennesker i sosiokulturelle sammenhenger og at overdreven spill ikke nødvendigvis er det samme som avhengighet.

Denne antologien er et aktuelt bidrag i tiden og en viktig lesning for forskere på området, samt for politimenn, sosialarbeidere, kliniske psykologer, lærere og andre som støter på problemspill i deres yrke.

Studien er foretatt av Nordicom – et non-profit kunnskapssenter som arbeider for å samle og formidle medie- og kommunikasjonsforskning utført i Norden.

Last ned «What’s the Problem in Problem Gaming?» (pdf)