Siden 2014 har antall voldtektsanmeldelser økt betydelig, både når det gjelder voldtekt av barn under 14 år og voldtekt av ungdom og voksne. Rapporten ser på flere årsaker til dette, en kan være at flere tør å anmelde på grunn av større åpenhet i samfunnet om seksuelle overgrep. En annen er den «nye kategorien» voldtekt over internett.

Hensikten med rapporten er å bidra til økt kunnskap om voldtektssituasjonen og dermed være til hjelp i det forebyggende arbeidet mot denne svært alvorlige kriminalitetstypen.

Rapporten gir en kortfattet og summarisk oversikt over registrerte voldtektsanmeldelser i 2017. Den er den sjette rapporten Kripos utgir i sitt slag og er et viktig grunnlag for kunnskapsbasert politiarbeid.

Last ned rapporten «Voldtektssituasjonen i Norge 2017 (pdf)