Barna som kommer til krisesentrene har ofte levd med vold i hjemmet og har med seg opplevelser som gjør at mange kan ha psykiske belastninger og være traumatiserte. Dette gjelder også barn på asylmottak, der situasjonen deres er preget av venting, forvirring og i tillegg til det de har vært igjennom før de kom til Norge. En konsekvens av slike opplevelser kan være at barn utvikler helsemessige, sosiale og kognitive problemer.

Redd Barna er en viktig frivillig aktør på begge disse arenaer. Evalueringen viser i hvilken grad deres aktiviteter bidrar til en bedre hverdag for barna.

NTNU har evaluert Redd Barnas frivillige arbeid med barn på krisesenter og asylmottak.

Last ned rapporten «Vi klarer ikke å ha et sånt tilbud uten de frivillige!» (pdf)

Evalueringsprosjektet omfatter også Redd Barnas frivillige arbeid med barn på asylmottak. Last ned rapporten «Aktiviteter og en meningsfull fritid». (pdf)

Målet med denne evalueringen er å vurdere hvorvidt og på hvilken måte Redd Barnas aktiviteter på mottak bidrar til en bedre hverdag for barn på mottak. Fokuset i forskningsprosjektet har i første rekke vært på barna; hvilken betydning aktivitetene har for barna og på hvilken måte aktivitetene bidrar til mestring, normalisering, økt livskvalitet og deltakelse.