Vi vet mye om hvilke tiltak og behandlinger for utsatte barn og unge som har vist seg effektive. Men når det gjelder forebyggende innsatser spesielt, så er det ofte slik at de er mest effektive når de iverksettes på andre arenaer enn der problemet viser seg. Det handler altså om å gå bredere ut, om evnen til å se utover det problemet barnet blir henvist for.

Med bakgrunn i kunnskap om forebygging som er opparbeidet i Norge gjennom over to tiår med utvikling, implementering og evaluering av evidensbaserte metoder og programmer, trekker seniorforsker Kristine Amlund Hagen (NUBU) frem noen av de viktigste lærdommene vi har tilegnet oss. Hun peker på noen områder og aktiviteter det kan være formålstjenlig å følge fremover. Eksempelvis en videreutvikling av programkonseptet, samt å se utover tradisjonelle arenaer for forebygging.

Last ned artikkelen «Vi har lært mye av hva som virker. Hva gjør vi nå?» (PDF)

Artikkelen kan også leses på forebygging.no