Sekretariatet for konfliktrådene har laget en veileder for meklere som skal tilrettelegge for gjenopprettende prosesser i saker som handler om vold i nære relasjoner. Veilederen må ses i sammenheng med meklerhåndboka og bygger på tidligere veiledere i konfliktrådet.

Dette er en beta versjon som skal oppdateres videre i løpet av høsten 2019

Lenke til: Meklerhåndboka 28. juni 2019

Lenke til: Veileder vold i nære relasjoner 28 juni 2019