Denne svenske studien viser at altfor mange barn er utsatt for vold og mange av dem får ikke den støtten og den rehabiliteringen de har krav på. I studien har barn og unge selv svart anonymt på spørmål, slik at voldsutsatte barn som ikke kommer i kontakt med myndighetene får mulighet til å komme til orde.

Det er derfor mye å lære av de elever som deltok i kartleggingen. Deres svar er en uvurderlig kilde til kunnskap som alle som arbeider med barn kan ha nytte av.

Last ned rapporten «Våld löser inget! Sammenfattning av en nationell kartlägging om Våld mot barn 2016» (pdf)

Sammenfatningen er laget for å gjøre kunnskapen i den mer omfattende kartleggingen fra 2016 mer tilgjengelig.